Nyhetsrum


ISE utökar sitt internationella nätverk


2012-10-15

Under några dagar i september hade CII (Council of International Investigators) sitt årliga möte, denna gång I Sydafrika. ISE var med för första gången och knöt många nya kontakter med utrednings- och säkerhetsföretag från alla världsdelar. Behöver man hjälp utomlands är det ovärderligt med personliga kontakter innan man lämnar uppdraget vidare.
ISE inleder samarbete med professor Henrik Belfrage


2012-05-23

Professor Henrik Belfrage har utbildat alla våra medarbetare i strukturerad riskbedömning avseende hot och våld efter det har vi tagit nästa steg i vårt samarbete. Belfrage ingår numera i vårt team av specialister som arbetar med personsäkerhetsfrågor. Belfrage är en av Sveriges ledande kriminologer och han ligger bakom flera av de riskbedömningsinstrument som används av olika myndigheter och andra organisationer.
Fel i artikel om ISE i Dagens industri


2012-04-18

I DI:s upplaga den 18 april skriver man om utredningsföretag och det ökande användandet av sådana tjänster. DI har bl.a. intervjuat Niclas Franklin, ISE:s VD. Tyvärr har två fel smugit sig in in artikeln som vi vill klargöra. För det första är ISE medarbetare inga privatdetektiver utan vi är ett utrednings- och säkerhetsföretag. För det andra så lämnas inget utredningsmaterial vidare till polisen, även om det finns brottsmisstankar, utan uppdragsgivarens medgivande. Många gånger väljer uppdragsgivaren att inte polisanmäla och skälet till det varierar.
Niclas har varit i kontakt med journalisten som skrev artikeln och hon beklagar att dessa felaktigheter publicerades trots att båda dessa saker påtalades i intervjun och vid genomläsning av utkastet till artikeln.
Nya medarbetare


2011-09-12

Vi har under sommaren anställt två nya konsulter och utökat vår personalpool. Konsulterna har båda en mångårig kriminalpolisiär bakgrund. Vi vill tacka alla er som visat intresse för bli en del av ISE.
ISE söker nya medarbetare


2011-05-27

I takt med ökad efterfrågan är vi i behov av att anställa nya medarbetare. Vi söker en seniorkonsult och personer till vår spaningspool. Läs mer under "Lediga tjänster"
Säkerhetsstipendium till Niclas Franklin


2011-02-11

Niclas Franklin tilldelades i dagarna Svenskt Näringslivs Säkerhetsstipendium för 2011. Motiveringen för utmärkelsen lyder;

"Niclas Franklin har förmågan att på ett förtroendeingivande och balanserat sätt verka för att säkerhetsfrågorna uppmärksammas och åtgärdas. Han har genom sin yrkesmässiga bakgrund inom polisen förvärvat gedigna kunskaper om trygghetsfrågor och utredningsarbete som därefter i sann entreprenörsanda utvecklats till en marknadsanpassad verksamhet.

Samtidigt har han behållit ett brett säkerhetsengagemang som visat sig genom insatser inom utbildningsområdet och genom en aktiv och kreativ roll som regionordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation där han framgångsrikt leder en mycket uppskattad verksamhet. Niclas Franklin är en förebild för alla som eftersträvar förankring och förståelse för säkerhetsarbetet samt ett konkret resultat av gjorda arbetsinsatser."
4-5 februari - spaningsutbildning


2011-02-11

I början av februari genomförde ISE sin interna spaningsutbildning för samtliga i företaget. Vi behandlade dicipliner som teknikanvändning, fotskuggning, bilskuggning, kontaktskapande samt kartläggning. Liknande utbildningar har tidigare skräddarsytts för kunder, vilket givetvis är något vi fortfarande erbjuder. För er som har intresse av att läsa mer kommer ett reportage om dagarna i nästa nummer av tidningen Misstänkt.
Ett spännande ISE seminarie kring spionage


2011-02-07

Förra torsdagen, den 20 januari hölls det 6:e ISE seminariet för kunder och andra aktörer inom branschen. Det var en trevlig eftermiddag där Gunnar Ekberg delade med sig av sin otroliga berättelse kring hur arbetet för den svenska underrättelsetjänsten fungerar och där Pär Ström talade om högteknologisk övervakning. Stort tack till alla er deltagare som var med och gjorde eftermiddagen intressant och givande.
Hot & våld för lärare i Vara


2010-11-15

I samband med att Vara kommun implementerade sin handlingsplan mot hot och våld i skolan utbildade ISE samtliga lärare i hur man på ett praktiskt sätt hanterar hot och våld.
Transportsäkerhetsdagen - Helsingborg


2010-11-03

Den 25 oktober anordnades polisens transportsäkerhetsdagar i Helsingborg. ISE var medarrangör och höll tillsammans med Gregor Schield i eftermiddagens workshops med syfte att lyfta olika lösningar på transportsäkerhetsproblematiken.
« Föregående    1   2   3   4   5   6   7   8     Nästa »