BRANDUTREDNINGBrandutredning innebär inte bara en brandtekniska utredning utan den består ofta av fler moment. Vår kriminaltekniker tittar på saker som brandorsak och risken för spridning. Övriga omständigheter som utreds är t.ex. vilka fanns på platsen vid brandens uppkomst, motiv för anläggande av brand, felinstallationer av elektriska komponenter.

Vi anlitas av såväl försäkringsbolag som skaderegleringsbolag, fastighetsbolag, fordonstillverkare och industriföretag.


Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »